Історія

Безумовним атрибутом навколишньої дійсності є стрімке прискорення науково-технічного прогресу. Покоління, що живуть нині, стають свідками динамічного процесу: народження нових технологій, які швидкими темпами витісняють старі підходи, відбувається кілька разів протягом одного людського життя. У цих умовах гарантією успішної професійної діяльності є постійна увага до будь-яких змін структури потреб суспільства, а також гнучке реагування на ці зміни пропозицією нових технологій та інновацій.

Саме глибоке розуміння цього процесу спонукає колектив ІНАМ утримувати точку застосування своїх творчих зусиль на стику передової науки, останніх досягнень техніки та актуальних потреб суспільства.
Основний профіль ІНАМ — розробка, виробництво та впровадження систем аналітичного контролю сировини та готової продукції, заснованих на різних фізичних та фізико-хімічних методах аналізу речовини. Зокрема, ІНАМ є єдиним в Україні розробником та виробником рентгенофлуоресцентних (РФ) елементних аналізаторів речовини (довідка Торгово-промислової палати №2991/08.3-8 від 16.12.13р.).
Перші роботи в галузі РФ-аналізу було розпочато нами близько 20 років тому, коли економіка України, великого виробника продукції металургії та машинобудування, особливо потребувала доступної сучасної аналітичної техніки. При величезних обсягах виробництва металу рівень аналітичного контролю його якості залишався низьким через використання ресурсозатратних і трудомістких хімічних методів аналізу або застаріючого напівавтоматичного обладнання, а також через брак кваліфікованих кадрів хіміків-аналітиків. Особливо гостро це торкнулося середніх та дрібних металургійних підприємств. Такі ж проблеми, особливо у перші роки незалежності України, мали й експертні підрозділи силових структур, санепідстанції тощо.
У цей період колектив дослідників, що згодом склав творчу основу нинішнього Інституту, розробляє унікальний комплекс наукових, науково-методичних, аналітичних методів і технічних засобів, які вперше у світі дозволили створити прямопоказуючий вимірювальний засіб для неруйнівного визначення масової частки хімічних елементів у зразках за якими немає апріорної інформації про тип та елементний склад, без необхідності проведення кількісного градуювання приладу користувачем.

Було створено принципово новий тип приладів — рентгенофлуоресцентні експрес-аналізатори речовини. Ці прилади дозволяють проводити прецизійний аналіз хімічного складу зразка за короткий час при дуже низькій собівартості аналізу, не вимагають високої кваліфікації обслуговуючого персоналу та комерційно доступні. В результаті сфера використання розробки розширилася від суто наукових завдань до задоволення практичних потреб конкретних користувачів у різних сферах діяльності – для потреб промислових підприємств, для завдань екологічного контролю, криміналістичної та митної експертизи, банківської справи тощо.

У 1995 році на базі Центру аналітичних проблем екології при Київському Національному Університеті імені Тараса Шевченка було започатковано Науково-виробниче підприємство «Інститут Аналітичних Методів Контролю» (ІНАМ).
Протягом усього періоду діяльності ІНАМ його обладнання втілює синтез передових ідей у ​​галузі рентгенівської техніки, фізико-математичного моделювання, інформатики та останніх досягнень у галузі радіоелектроніки та приладобудування. Інноваційна діяльність є основою підходу ІНАМ до створення та просування на ринку своєї продукції. Стабільність та відтворюваність метрологічних характеристик, неодноразово підтверджена органами Укрметртестстандарту, зручність та простота в роботі, постійне оновлення та вдосконалення конструкції приладів та програмно-методичного забезпечення – результат наполегливих зусиль співробітників ІНАМ у напрямку покращення якості приладів, що випускаються (див. прес-реліз сфері якості»).
Перебуваючи на гребені передових тенденцій в аналітичному приладобудуванні, колектив ІНАМ випускає конкурентоспроможну і комерційно дуже привабливу продукцію. Серед обладнання для аналізу сплавів, представленого на ринку, дані аналізатори мають унікальне поєднання властивостей, а саме:
– Збереження метрологічних характеристик протягом усього періоду експлуатації приладу;
– Похибки визначення хімічних елементів не поступаються відповідним похибкам хімічного аналізу;
– Найкраща роздільна здатність спектрометра;
– Повна автоматизація всіх розрахункових операцій зі спектрами;
– Повна безпека обслуговуючого персоналу при роботі з приладом.

На ринку України прилади ІНАМ успішно конкурують із технікою провідних світових виробників, а за сукупністю метрологічних та експлуатаційних характеристик не мають собі рівних у своєму
класі вимірювальних засобів. Високі споживчі якості аналізаторів виробництва ІНАМ також
оцінені користувачами Канади, Сполучених Штатів, Литви, Азербайджану.

Органами Укрметртестстандарту України визнано та високо оцінено досягнення колективу ІНАМ у галузі метрології елементного аналізу. Як один із провідних виробників аналітичної техніки,
ІНАМ регулярно запрошується для участі у проведенні спеціалізованих міжнародних конференцій та виставок у галузі метрології та стандартизації. Обговорюється питання щодо використання аналізаторів виробництва ІНАМ як засобу компарування стандартних зразків складу сплавів у рамках програми забезпечення єдності вимірювань в Україні.

Протягом усього періоду свого існування ІНАМ веде активну просвітницьку діяльність, сприяючи піднесенню загального рівня освіти у галузі сучасного стану засобів, методів та засобів
аналітичної техніки. Співробітники ІНАМ беруть участь у виставках, виступають на науково-практичних конференціях та форумах, проводять навчання спеціалістів, публікують статті у
спеціалізованих журналах.