Слайд 3 UA

Потреба в елементному аналізі речовин і матеріалів — нагальна проблема сучасного індустріального суспільства. Без ефективного аналізу неможлива реалізація передових технологій. Світ потребує швидкої, високоточної аналітичної техніки. І ми відповідаємо на цей виклик, поєднуючи досягнення фундаментальної науки та сучасного інжинірингу у вигляді універсальних інтелектуальних вимірювальних засобів. Результатом цих зусиль єстворення нами нового класу вимірювальних пристроїв рентгенофлуоресцентних аналізаторів елементного складу.